This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Zong Thaai-pheng (張大鵬, 1754-ngièn  – 1815-ngièn 3-ngie̍t 12-ngit) heh Zung-faa tsen-do-seng-ngin (中華殉道聖人) zi yit. Khi heung 2000 nen bi Then-zi-gaau gaau-wong Yeuk-mong Bo-loh 2 sai fung wui seng-ngin.

Zong sen-saang heung 1754 nen tsut-sai yi Gwui-zau. Fu-mu ng san Then-zi-gaau. 1774 nen khi nip Baat-gwaa-gaau, hau-leui san-fung Daau-gaau. Heung 1800 nen khi zip-sau liaau sai-lai nip Then-zi-gaau. 1815 nen si heung Gwui-zau Gwui-yong Liuk-gong-mun yau-yi si-yang.