Wikipedia:Kón-lî-yèn/Chhiáng-khiù/User:小躍/Thi-ngi-pài

User:小躍編輯

  • English:I wish to protect the wikipedia, makes the biggest of contribution for hakka wikipedia.
  • Hakka:Ngâ hî-mong pó-fu Ngùi-kî pak-khô, vì Ngùi-kî pak-khô cho-chhut chui-thai ke kung-hien.Eager 02:12, 3 Pat-ngie̍t 2011 (UTC)

(+) Chan-sṳ̀n (Support)編輯

  •  Chan-sṳ̀n--Hak-ngî 02:16, 3 Pat-ngie̍t 2011 (UTC)
  •  Chan-sṳ̀n--Hàng-lu 02:26, 3 Pat-ngie̍t 2011 (UTC)
  •  Chan-sṳ̀n--Jackon 23:29, 3 Kiú-ngie̍t 2011 (UTC)
  • --客家傳承 03:05, 3 Pat-ngie̍t 2011 (UTC)

(-) Fán-tui (Oppose)編輯

意見/Yi-kien編輯