Wikipedia:Ńg-thai Tsṳ̂-tshû

Ńg-thai Tsṳ̂-tshû kiet-thin-lê ngùi-kî pak-khô ke sin-tsṳt, ya-he ngùi-kî pak-khô só-yû tsṳn-sṳt fông-tsṳ̂m thùng tsṳ́-yîn ke kî-tshú.