Wikimedia Commons

Wikimedia Commons, kién-chhṳ̂n Commons, Hon-ngî yîm-yi̍t Vì-kî Khiung-yung (維基共用), he Wikipedia ke yit-chak chí-moi kie-va̍k, yung khiung-yong ke MediaWiki ngiôn-thí, ya he Wikimedia miàng-hâ ke yit-chak wiki kie-va̍k. Wikimedia cho khì ke muk-tit he kien-li̍p yit-chak chhṳ-yù ke tóng-on chṳ̂-liau-ku.

Commons-logo-en.svg

Ngoi-pu lièn-kiet編輯