Volusianus (Lâ-tên-ngî: Imperator Caesar Gaius Vibius Volusianus Augustus, - 253-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (251-ngièn - 253-ngièn chhai-vi).

Volusianus.

Kâ-chhu̍k poi-kín phiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngièn phiên-siá

Sâng-phìn kién-kie phiên-siá

Chhâm kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá