Volusianus

Volusianus (Lâ-tên-ngî: Imperator Caesar Gaius Vibius Volusianus Augustus, - 253-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (251-ngièn - 253-ngièn chhai-vi).

Volusianus.

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯