Vladimir (Ngò-ngî: Владимир) he Ngò-lò-sṳ̂ Vladimir-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-pet-phu 190 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 124.6 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 345,373 -ngìn. 990-ngièn kien-li̍p.

Vladimir.
Vladimir Vûn-chông
Vladimir
Vladimir.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá