Valentinian 2-sṳ

Valentinian 2-sṳ (Flavius Valentinianus Augustus, 371-ngièn - 392-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (375-ngièn - 392-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯