Udmurtia Khiung-fò-koet

Udmurtia Khiung-fò-koet (Udmurt-ngî: Удмурт Элькун) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Udmurtia Khiung-fò-koet mien-chit 42,100 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,521,420 (2010-ngièn), sú-tû Izhevsk. Udmurtia Khiung-fò-koet Udmurt-ngìn cham ngìn-khiéu 28.0%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 62.2%.

Udmurtia Khiung-fò-koet Koet-khì
Udmurtia Khiung-fò-koet Koet-fui
Udmurtia Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯