Tuva Khiung-fò-koet

Tuva Khiung-fò-koet (Tuva-ngî: Тыва Республика) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pak-li-â- Lièn-pâng Kón-khî. Tuva Khiung-fò-koet mien-chit 170,500 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 305,510 (2002-ngièn), sú-tû Khiet-chṳ-le̍t. Tuva Khiung-fò-koet Tuva-ngìn cham ngìn-khiéu 77%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 20.1%.

Tuva Khiung-fò-koet Koet-khì
Tuva Khiung-fò-koet Koet-fui
Tuva Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯