Chhièn-chû-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshièn-chû)

Tshièn-chiu-sṳ (泉州市) he Fuk-kien-sén ha-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ. ya tshṳ̂n-tso Tshiuk-thùng-sàng (kú-tsó tshòn-sot yû phiên-mân Tshiuk-thùng-su), vi-é tshôi Fuk-kien-sén nàm-phu, lâu Thòi-vân kak-hói siông-mong, kú-tsó "Hói-song sṳ̂-tshù tsṳ̂-lu" ke hí-tiám.

Tshièn-chiu-sṳ

Hàng-tsṳn khî-va̍k編輯

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Ngî-ngièn編輯

kâu-thûng編輯

Tshièn-chû yím-sṳ̍t編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯

Tshâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯