Chhèu-chû-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshèu-chû-sṳ)

Chhèu-chiu-sṳ (潮州市), Chûng-koet sàng-sṳ, chhôi Kóng-tûng-sén tûng-phu, lâu Fuk-kien-sén kâu-kie chhu-kín. Chhèu-chiu he yit-ke Thi-kip-sṳ. li̍t-sṳ́ song he Ye̍t-tûng ke chṳn-chhṳ, kîn-chi, vùn-fa chûng-sîm.

Tshèu-chiu-sṳ
ChinaGuangdongChaozhou.png

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Chhṳ-yèn Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Ngî-ngièn編輯

Kâu-thûng編輯

Chhèu-chiu Yím-sṳ̍t編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯