Châu-fò thiên-fòng

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tsau-fò thiên-fòng)

Châu-fò thiên-fòng (昭和天皇 (しょうわてんのう), Shōwa-tennō, 1901-ngièn 4-ngie̍t 29-ngit – 1989-ngièn 1-ngie̍t 7-ngit), miàng Hirohito (裕仁 (ひろひと)), he Ngi̍t-pún ke thi 124 thoi thiên-fòng, 1926-ngièn chṳ 1989-ngièn chhai-vi, ngièn-ho Châu-fò.

Châu-fò thiên-fòng