Toyotomi Hideyoshi (豊臣 秀吉, 1537-ngièn 3-ngie̍t 17-ngit – 1598-ngièn 9-ngie̍t 18-ngit) he Ngi̍t-pún Azuchi-Momoyama Sṳ̀-thoi ke yit-chak chhut-miàng ke daimyō.

Toyotomi Hideyoshi