Tottori-sṳ

Tottori-sṳ (Ngi̍t-ngî: 鳥取市) he Ngi̍t-pún Chûng-koet Thi-fông Tottori-yen tûng-phu ke yit-ke sàng-sṳ,thùng-sṳ̀ he Tottori-yen ke Yen thâng só-chhai-thi,2005-ngièn 10-ngie̍t sṳ̂n kak sṳ̀n-vì thi̍t li sṳ. Kâi sàng-sṳ chṳ̂ sán-ngia̍p yî kûng-ngia̍p vì-chú.

Tottori-sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯