Tottori-sṳ (Ngi̍t-ngî: 鳥取市) he Ngi̍t-pún Chûng-koet Thi-fông Tottori-yen tûng-phu ke yit-ke sàng-sṳ,thùng-sṳ̀ he Tottori-yen ke Yen thâng só-chhai-thi,2005-ngièn 10-ngie̍t sṳ̂n kak sṳ̀n-vì thi̍t li sṳ. Kâi sàng-sṳ chṳ̂ sán-ngia̍p yî kûng-ngia̍p vì-chú.

Tottori-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá