Theodosius 1-sṳ

Theodosius 1-sṳ (Flavius Theodosius Augustus, 347-ngièn - 395-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (379-ngièn - 395-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯