Thai-fù-hiông

Thai-fù-hiông he Thòi-vân Mèu-li̍t-yen ke yit-ke hiông, tshai Mèu-li̍t-yen nàm-fông, pet-lìn Sṳ̂-thàn-hiông, sî-lìn Kûng-kón-hiông, Thùng-lò-hiông, Sâm-ngi-hiông, tûng-lìn Thai-ôn-hiông.

Thai-fù-hiông

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn khî-va̍k編輯

Kau-yuk編輯

Kîn-tsi編輯

Kâu-thûng編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî編輯

Tsṳn-tshṳ編輯

Tshâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯