Turkmenistan

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thú-khû-man-sṳ̂-thán)

Turkmenistan he yit-ke Chûng-Â koet-kâ, yî-chhièn su̍k-yî Sû-lièn ke kâ-mèn khiung-fò-koet chṳ̂-yit, Sû-lièn sṳ̀-khì ke miàng-chhṳ̂n he Turkmen Sû-vì-âi Sa-fi-chú-ngi Khiung-fò-koet, 1991-ngièn chhiùng Sû-lièn thu̍k-li̍p. Kûng-ngièn chhièn 1000-ngièn, Turkmenistan kin-nui chhut-hien Kiê-chhèn Sa-fi. Kûng-ngièn chhièn 6 Sṳ-ki yî-heu, yit-chhṳ̍t lièn-siu̍k put-thon pûn -ngìn ngoi-chhu̍k-ngìn ngi̍p-chhîm lâu thúng-chhṳ.

Turkmenistan
Türkmenistan
Turkmenistan khì
khì
Turkmenistan vùn-chông
vùn-chông
Turkmenistan ke só-chhai.
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Ashgabat
Kôn-fông ngî-ngièn Turkmen-vùn
Chṳn-fú Yit-tóng Tsṳp-tsṳn Chúng-thúng-chṳ
• Chúng-thúng
Gurbanguly Berdimuhammedow
• Chúng-lî
Gurbanguly Berdimuhammedow
Mien-chit
• Chúng-khiung
491,200 km2 (189,700 sq mi) (thi 51 miàng)
Ngìn-khiéu
• Phú-chhà
5,110,023 (thi 113 miàng)
• Me̍t-thu
9.9/km2 (25.6/sq mi) (thi 208 miàng)
Thien-fa khî-ho +993
Táng-kip Mióng-vet .tm

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯

 
Sṳ̂n-tshôn mìn-tshu̍k fu̍k-tsông ke Thú-khû-man seu-ńg.