Thò-ngièn-khî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thò-ngièn-hiông)

Thò-ngièn-khî (桃源區) he Thòi-vân Kô-hiùng-sṳ‎‎‎‎ ke yit-ke khî.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

phiên-siá

Tsṳn-tshṳ

phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Category:Taoyuan District, Kaohsiung siông-koân ke tóng-on.