Thò-ngièn-khî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thò-ngièn-hiông)

Thò-ngièn-khî (桃源區) he Thòi-vân Kô-hiùng-sṳ‎‎‎‎ ke yit-ke khî.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍k phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî phiên-siá

Tsṳn-tshṳ phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Category:Taoyuan District, Kaohsiung siông-koân ke tóng-on.