Tanzania

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thán-sông-nì-â)

Tanzania Lièn-ha̍p Khiung-fò-koet (Swahili-ngî: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) vi-yî chhak-tho yî nàm ke Tûng-Fî koet-kâ, pún-thú-thi-chhú Victoria fù fò Yin-thu-yòng chṳ̂-kiên, pet lìn Uganda lâu Kenya, sî lâu Congo Mìn-chú Khiung-fò-koet, Rwanda lâu Burundi kâu-kie, nàm lâu Malawi lâu Mozambique phî lièn, sî-nàm lâu Zambia chiap-yòng. Fî-chû chui-kô fûng Kilimanjaro Sân vi-yî Tanzania kin-nui. 1964-ngièn 4-ngie̍t 26-ngit, lióng-ke koet-kâ Tanganyika, Zanzibar ha̍p-pìn, sṳ̀n-li̍p Tanzania Lièn-ha̍p Khiung-fò-koet. Lióng-koet siên-chhièn kai vì Yîn-koet chhṳ̍t-mìn-thi, fûn-phe̍t yî 1961-ngièn yî-khi̍p 1963-ngièn thu̍k-li̍p. Sú-tû vì Dodoma. 1996-ngièn yî-chhièn ke khiu sú-tû vi-yî sâm làn kóng, yìn vì Tanzania chú-yeu ke sông-ngia̍p sàng-sṳ fò thai phu-fûn chṳn-fú kî-kôan ke só-chhai-thi. Sâm làn kóng ya vì Tanzania ke chú-yeu kóng-khiéu

Tanzania Lièn-ha̍p Khiung-fò-koet
Jamhuri Ya Muungano wa Tanzania
Tanzania khì
khì
Tanzania vùn-chông
vùn-chông
Tanzania ke só-chhai.
Sú-tû Dodoma

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯