Tân-ma̍k-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tan-ma̍k-ngî)

Tân-ma̍k-ngî (dansk) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne German Ngî-chhu̍k Pet Ngit-ngì-màn Ngî-kî, thûng-hàng yî Tân-ma̍k yî-khi̍p khì su̍k-thi Faroe Khiùn-tó, Greenland, ya-he thûng-hàng yî Tet-koet, Nò-vî lâu Sui-tiên ke kin-nui ke phu-fun thi-khî.

Tân-ma̍k-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Lui-phe̍t 編輯

Thi-lî fûn-phu 編輯

Fông-ngièn 編輯

Ngî-yîm 編輯

Sṳ-mû 編輯

Vùn-fap 編輯

Chu-sṳt 編輯

Chhâm-siòng 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tân-ma̍k-ngî Wikipedia