Tân-ma̍k-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tan-ma̍k-ngî)

Tân-ma̍k-ngî (Dansk) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne German Ngî-chhu̍k Pet Ngit-ngì-màn Ngî-kî, thûng-hàng yî Tân-ma̍k yî-khi̍p khì su̍k-thi Faroe Khiùn-tó, Greenland, ya-he thûng-hàng yî Tet-koet, Nò-vî lâu Sui-tiên ke kin-nui ke phu-fun thi-khî.

Tân-ma̍k-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tân-ma̍k-ngî Wikipedia