Sverdlovsk-chû

Sverdlovsk-chû (Ngò-ngî: Белгоро́дская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Sverdlovsk-chû ke mien-chit he 194,800 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 4,297,747-ngìn, sú-fú Yekaterinburg. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 90.6%, Tat-tat-ngìn cham 3.5%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 0.9%.

Sverdlovsk-chû Khì-chì
Sverdlovsk-chû Vûn-chông
Sverdlovsk-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sverdlovsk-chû siông-koân ke tóng-on.