Khôi-khí chú sién-tân
Seychelles Khiung-fò-koet
République des Seychelles
Republic of Seychelles
Repiblik Sesel
Flag of Seychelles.svg
Coat of arms of Seychelles.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Seychelles AU Africa.svg
Seychelles ke só-chhai.
sú-tû Victoria

Seychelles he Fî-chû ke yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá