Severus Alexander (Lâ-tên-ngî: Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus, 207-ngièn - 235-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (222-ngièn - 235-ngièn chhai-vi).

Severus Alexander.

Kâ-chhu̍k poi-kín 編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn 編輯

Sâng-phìn kién-kie 編輯

Chhâm kháu vùn-hien 編輯

Ngoi-phu lièn-chiap 編輯

Chhâm-siòng 編輯