Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein, he Tet-koet pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Schleswig-Holstein thú-thi mien-chit vi 15,763.18 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 2,806,531 (2012-ngièn), sú-fú Kiel.

Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein Khì-chì.
Schleswig-Holstein Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯