Zhaoqing-7stars.JPG
Location of Zhaoqing within Guangdong (China).png

Shàu-khin-sṳ (肇慶市) he Kóng-tûng-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, ya-he Chû-kông Sâm-kok-chû sî-nàm-phu ke yit-ke sàng-sṳ. Chṳ-kîm yí-kîn yû lióng-chhiên yit-pak tô-ngièn ke li̍t-sṳ́.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá