Sau-khin-sṳ

Shàu-khin-sṳ (肇慶市) he Kóng-tûng-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, ya-he Chû-kông Sâm-kok-chû sî-nàm-phu ke yit-ke sàng-sṳ. Chṳ-kîm yí-kîn yû lióng-chhiên yit-pak tô-ngièn ke li̍t-sṳ́.

Zhaoqing-7stars.JPG
Location of Zhaoqing within Guangdong (China).png

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯