Sumatra

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sû-mùn-tap-lia̍p-tó)

Sumatra (Yin-nì-ngî: Sumatera) he Yin-nì chui sî-mien ke yit-ke thai-tó, ya-he chhiòn-khiù thi-luik thai tó-yí. Chhiòn-tó mien-chit tha̍t-tó 47-van phìn-fông Kûng-lî.

Sumatra.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯