Sóc Trăng (sṳ)

Sóc Trăng he Ye̍t-nàm Sóc Trăng sén sén-fi.

Sóc Trăng