Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet

Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet (Kûng-ngièn-tshièn 626-ngièn - 539-ngièn), he Kâ-le̍t-tí-ngìn só kien-tsho, thai-yok tshu-kín kú-thoi Mî-sok-put-tha̍t-mí-â nàm-phu. Kûng-ngièn-tshièn 626-ngièn kien-li̍p tshai-yî Nì-pu-kap-nì-sat ngi-sṳ thúng-tshṳ sṳ̀-heu koet-sṳ tha̍t-tó tín-fûng, tsui-heu tshai Kûng-ngièn-tshièn 539-ngièn pûn Pô-sṳ̂-ngìn sêu-me̍t.

Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet
Babylonlion.JPG

Kien-li̍p編輯

Khiòng-sṳn khì-kiên編輯

Me̍t-mòng編輯

Sîn Pâ-pí-lùn-vòng lie̍t-péu編輯

Tshâm-kháu vùn-hien編輯