Sîn-phû Chhâ-theù (Mèu-li̍t-yen)

邇篇文章講嘅係海岸線嘅鐵路車站。想尋共樣用白話字嘅名嘅車站,看下“Sîn-phû Chhàm

Sîn-phû Chhâ-theù

Sîn-phû Chhâ-theù (新埔車頭), yu hêm-cho Sîn-phû Chhâ-chhàm (新埔車站), vi-yî Thòi-vân Mèu-li̍t-yen Thûng-sêu-chṳ́n, vì Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Hói-ngan-sien.

Chhâ chhàm khói yeu編輯

Li-yung chhong-khóng編輯

Chhâ chhàm chû piên編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Lìn khiûn chhâ chhàm編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯