Sîn-kiông

Liá-piên "Sîn-kiông" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"新疆維吾爾自治區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Sîn-kiông Uyghur Chhṳ-chhṳ-khî he Chûng-koet sî-pet piên-kiông ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, ya-he Chûng-koet liu̍k-thi mien-tsit chui-thai ke sén-kip hàng-tsṳn-khî, sú-fú vi-é tshôi Ürümchi-sṳ.

Sîn-kiông

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Kô-kip Kau-yuk編輯

Mìn-tshu̍k編輯

Vùn-fa編輯

Lî-hàng編輯

Tshâm-siòng編輯

Ngoi phu Lièn-kiet編輯