Sîn-kâ-po Koet-li̍p Thai-ho̍k

Sîn-kâ-po Koet-li̍p Thai-ho̍k (National University of Singapore), he Sîn-kâ-po Khiung-fò-koet ke thi-yit kiên thai-chôn ho̍k-fú.

Sîn-kâ-po Koet-li̍p Thai-ho̍k.