Sî Bengal (Bengal-ngî: পশ্চিম বঙ্গ; Nepal-ngî: पश्चिम बङ्गाल; Yîn-ngî: West Bengal), Yin-thu yit-ke vi-yî tûng-phu ke pâng, chhai Bangladesh thi-khî sî-phu, tûng-phu phî lièn BangladeshAssam, sî-phu fò Orissa, Bihar yî-khi̍p Jharkhand siông-lièn, pet phóng BhutanSikkim, nàm-phîn Bengal vân. Mien-chit 88,752 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 8 chhiên van, chú-yeu he Bengal ngìn, pâng kôn-fông ngî-ngièn he Bengal-ngî. Sú-fú vi-yî Kolkata, vì Yin-thu thi-sâm-thai sàng-sṳ.[1]

Sî Bengal.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Vùn-fa 編輯

Kau-yuk 編輯

Kín-tiám 編輯

Kîn-chi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Hàng-chṳn 編輯

Sa-fi 編輯

Kâu-thûng 編輯