Séu Pha̍k-Lù.

Séu Pha̍k-Lù (小白鷺, ho̍k-miàng: Egretta garzetta) he yit-chúng chûng-hîn sia̍p-khìm, su̍k-yî Lù-khô Pha̍k-Lù-su̍k.

Sâng-thai fàn-kínPhiên-siá

Fûn-phu thi-vetPhiên-siá

Thi̍t-chṳ̂nPhiên-siá

Sṳ̍t-vu̍tPhiên-siá

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fuPhiên-siá

Chhâm-kháuPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá