Sân-thèu-sṳ

Sân-thèu-sṳ (汕頭市) he Chûng-koet ke Kîn-chi thi̍t-khî tsṳ̂-yit, tshai Kóng-tûng-sén tûng-phu, tsúng mien-tsit 2064 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 484.64 van-ngìn, hói-ngoi khièu-mìn 300 tô-van, he Chûng-koet tsho̍k-miàng ke Fà-khièu tsṳ̂ hiông. Tsú-yeu ngî-ngièn he Tshèu-chû-fa lâu phû-thûng-fa.

Sân-thèu-sṳ
Shantou map2005.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Kô-kip Kau-yuk編輯

Mìn-chhu̍k編輯

Vùn-fa編輯

Lî-hàng編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi phu Lièn-kiet編輯