Ronald Wilson Reagan,(1911-ngièn 2-ngie̍t 6-ngit – 2004-ngièn 6-ngie̍t 5-ngit), Mî-koet yu-yi̍t chṳn-chhṳ-kâ, thi sâm-sṳ̍p-sâm ngim California chû-chóng (1967-ngièn -1975-ngièn), thi si-sṳ̍p ngim Mî-koet chúng-thúng (1981-ngièn - 1989-ngièn). Tha̍p-ngi̍p chṳn-thàn chhièn,Reagan chên tâm-ngim ko yun-thung kóng-pô-yèn, kiu-sâng-yèn, po-sa chon-làn chok-kâ, thien-yáng yên-yèn, lâu lì-chṳ kóng-sṳ̂, Mî-koet-ngìn sîm-muk chûng chui ví-thai ke chúng-thúng chṳ̂-yit.

Ronald Reagan.

Chó-khì kîn-li̍tPhiên-siá

Chhû sia̍p chṳn-chhṳPhiên-siá

Chúng-thúng chṳ̂ luPhiên-siá

Chúng-thúng ngim-khìPhiên-siá

Koet-nui chṳn-chhetPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Nèn-ngièn chan-lio̍kPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Yì-mìn chṳn-chhetPhiên-siá

chûng-kau sṳ-vuPhiên-siá

yî-liàu kói-kietPhiên-siá

Tui ngoi chṳn-chhetPhiên-siá

Ke-ngìn sin-ngióngPhiên-siá

Kûng-chung hìn-siongPhiên-siá

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìnPhiên-siá

Chho̍k-chokPhiên-siá

Chhùng-yeu yên-kóngPhiên-siá

Siông-kôan thiàu-mukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá