Ronald Reagan

Ronald Wilson Reagan,(1911-ngièn 2-ngie̍t 6-ngit – 2004-ngièn 6-ngie̍t 5-ngit), Mî-koet yu-yi̍t chṳn-chhṳ-kâ, thi sâm-sṳ̍p-sâm ngim California chû-chóng (1967-ngièn -1975-ngièn), thi si-sṳ̍p ngim Mî-koet chúng-thúng (1981-ngièn - 1989-ngièn). Tha̍p-ngi̍p chṳn-thàn chhièn,Reagan chên tâm-ngim ko yun-thung kóng-pô-yèn, kiu-sâng-yèn, po-sa chon-làn chok-kâ, thien-yáng yên-yèn, lâu lì-chṳ kóng-sṳ̂, Mî-koet-ngìn sîm-muk chûng chui ví-thai ke chúng-thúng chṳ̂-yit.

Ronald Reagan.

Chó-khì kîn-li̍t編輯

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ編輯

Chúng-thúng chṳ̂ lu編輯

Chúng-thúng ngim-khì編輯

Koet-nui chṳn-chhet編輯

Kîn-chi編輯

Nèn-ngièn chan-lio̍k編輯

Kau-yuk編輯

Yì-mìn chṳn-chhet編輯

chûng-kau sṳ-vu編輯

yî-liàu kói-kiet編輯

Tui ngoi chṳn-chhet編輯

Ke-ngìn sin-ngióng編輯

Kûng-chung hìn-siong編輯

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn編輯

Chho̍k-chok編輯

Chhùng-yeu yên-kóng編輯

Siông-kôan thiàu-muk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯