Rhineland-Palatinate

Rhineland-Palatinate (Tet-ngî: Rheinland-Pfalz), he Tet-koet chûng-sî-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Rhineland-Palatinate thú-thi mien-chit vi 19,853.36 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 3,990,278 (2012-ngièn), sú-fú Mainz.

Rhineland-Palatinate.
Rhineland-Palatinate Khì-chì.
Rhineland-Palatinate Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯