Quy Nhơn

Quy Nhơn he Ye̍t-nàm Bình Định sén sén-fi.

Quy Nhơn