Provence-Alpes-Côte d'Azur

Provence-Alpes-Côte d'Azur he Fap-koet tûng-nàm-phu ke yit-chak thai-khî, nàm-lìn Thi-chûng-hói. Mien-chit 31,400 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 4,506,151-ngìn. Hâ-hot Alpes-de-Haute-Provence-sén, Sông Alpes-sén, Alpes-Maritimes-sén, Bouches-du-Rhône-sén, Var-sén, Vaucluse-sén.

Provence-Alpes-Côte d'Azur .
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur Vûn-chông
Provence-Alpes-Côte d'Azur .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Provence-Alpes-Côte d'Azur siông-koân ke tóng-on.