Probus (Lâ-tên-ngî: Marcus Aurelius Probus Augustus, 232-ngièn - 282-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (276-ngièn - 282-ngièn chhai-vi).

Probus.

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯