Pô-lìn-chhoi

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Po-lîn-chhòi)

Pô-lìn-chhoi (菠薐菜) fe̍t-chá Kok-chhoi (角菜) he yit-chúng chhó-pún chhṳ̍t-vu̍t, Pô-lìn-chhoi yî 647-ngiènPô-sṳ̂ chhòn-ngi̍p Chûng-koet, kú-thoi chhṳ̂n-cho "Pô-sṳ̂-chhoi".

Pô-lìn-chhoi.