Pet Rhine-Westphalia

Pet Rhine-Westphalia (Tet-ngî: Nordrhein-Westfalen), he Tet-koet chûng-sî-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Pet Rhine-Westphalia thú-thi mien-chit vi 34,084.13 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 17,554,329 (2012-ngièn), sú-fú Düsseldorf.

Pet Rhine-Westphalia.
Pet Rhine-Westphalia Khì-chì.
Pet Rhine-Westphalia Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯