Penza-chû (Ngò-ngî: Пе́нзенская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Penza-chû ke mien-chit he 43,200 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,386,186-ngìn, sú-fú Penza. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 86.8%, Tat-tat-ngìn cham 6.4%, Mordvin-ngìn cham 4.1%.

Penza-chû Khì-chì
Penza-chû Vûn-chông
Penza-chû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá