North Dakota he Mî-koet ke yit-ke chû.

North Dakota
—  Chû  —
State of North Dakota
North Dakota ke khì-é
Khì-é
North Dakota ke fî-chông
Fî-chông
Location of State of North Dakota
Koet-kâ  Mî-koet
sú-fú Bismarck
Mien-chit
 - Só-yû 70,761 km2
Ngìn-khiéu (2018)
 - Só-yû 760,077 ngìn
 - Me̍t-thu 10.7/km2

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Fap-li̍tPhiên-siá

Tsṳn-fúPhiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Koet-kâ Kûng-yènPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Tshung-yeu Sàng-sṳPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tsṳt-ngia̍p Thí-yukPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Yû-miàng ke Tsṳn-tshṳ ngìn-vu̍tPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá