Ngi̍t-pún Khûn-chhùng Ki

Ngi̍t-pún Khûn-chhùng Ki (にっぽん昆虫記) he 1963-ngièn 11-ngie̍t 16-ngit ke Ngi̍t-pún thien-yáng, yù Kîm-tshûn Tshông-phiàng tsṳp-thô.

Ku-sṳ編輯

Liá-ke thien-yáng yû-kûan yit-ke Ngi̍t-pún ńg-ngìn, 1918-ngièn tshut-sên tshai yit-ke Ngi̍t-pún tâi kiê-tshèn kâ-thìn. Ngi̍t-pún Khûn-chhùng Ki siòng-se mèu-siá ngi-sṳ̍p sṳ-ki chûng-ya̍p tshṳ̍t-to Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan ke Ngi̍t-pún sên-fa̍t fông-sṳt.


Ngi-phu Lièn-kiet編輯