Ngièn-chhèu

Ngièn-chhèu (1271-ngièn1368-ngièn) he Chûng-koet li̍t-sṳ́ song ke yit-ke chhèu-thoi, yù Mùng-kú-tshu̍k thúng-chhṳ-chá Fut-pit-lie̍t chhai-yî 1271-ngièn kien-li̍p, koet-ho chhṳ̂n-cho "Thai-ngièn", 1279-ngièn sú-tû thin-chhôi Thai-tû (kîm-ngit Pet-kîn-sṳ).

Ngièn-chhèu

Chṳn-chhṳ chṳ-thu編輯

Kiûn-sṳ chṳ-thu編輯

Ngoi-kâu編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯