Newar-ngî (Newah Bhaye fe̍t Newari), yu pûn chhṳ̂n-vì Nepal ngî-ngièn (नेपाल भाषा, Nepal Bhasa), he Nepal chûng-phu Kathmandu kuk-thi Newar-ngìn só chhâu chhṳ̀ ke ngî-ngièn, su̍k Hon-chhòng Ngî-ne Chhòng-mén Ngî-chhu̍k, Newar-ngî ngièn yung Ranjana-vùn sṳ-mû piâng-siá heu kói yung Thiên-sàng-vùn sṳ-mû piâng-siá, sṳ́-tet hien-kîm ke Newar-ngî sṳ̀n-vì chhai kâi Ngî-hì chûng vì-yit yit-chúng yî Thiên-sàng-vùn vì sû-siá hì-thúng ke ngî-ngièn. Nang-ngoi, chhai Sikkim, Sî Bengal lâu Sî-chhòng tén thi-khî ya-yû chhâu Newar-ngî ke kî-mìn.

Newar-ngî.
Newar-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Newar-ngî Wikipedia