New Hampshire he Mî-koet ke yit-ke chû.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Fap-li̍t phiên-siá

Tsṳn-fú phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Koet-kâ Kûng-yèn phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Tshung-yeu Sàng-sṳ phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Tsṳt-ngia̍p Thí-yuk phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Yû-miàng ke Tsṳn-tshṳ ngìn-vu̍t phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá