Nevada he Mî-koet sî-phu yit-ke chû, 1864-ngièn sṳ̍p-ngie̍t sâm-sṳ̍p-yit ngit sṳ̀n-vì Mî-koet thi sâm-sṳ̍p-liuk ke chû.

Nevada
—  Chû  —
State of Nevada
Nevada ke khì-é
Khì-é
Nevada ke fî-chông
Fî-chông
Nevada ke só-chhai.
Nevada ke só-chhai.
Koet-kâ  Mî-koet
sú-fú Carson City
Mien-chit
 - Só-yû 110,577 km2
Ngìn-khiéu (2018)
 - Só-yû 3,034,392 ngìn
 - Me̍t-thu 27.4/km2

Li̍t-sṳ́ 編輯

Fap-li̍t 編輯

Tsṳn-fú 編輯

Thi-lî 編輯

Koet-kâ Kûng-yèn 編輯

Kîn-tsi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Tshung-yeu Sàng-sṳ 編輯

Kau-yuk 編輯

Tsṳt-ngia̍p Thí-yuk 編輯

Kâu-thûng 編輯

Yû-miàng ke Tsṳn-tshṳ ngìn-vu̍t 編輯

Tshâm-siòng 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯