Nì-pu-kap-nì-sat ngi-sṳ (Kûng-ngièn-tshièn 640-ngièn - 562-ngièn) he tshai-vi Pâ-pí-lùn ke Kâ-le̍t-tí Ti-koet chui ví-thai ke kiûn-tsú, tsên tsṳ̂n-fu̍k Yù-thai Vòng-koet lâu Yâ-lu-sat-lâng. Nì-pu-kap-nì-sat ngi-sṳ tshai sú-tû Pâ-pí-lùn kien-sat yû-miàng ke khûng-tsûng fâ-yèn.

Nì-pu-kap-nì-sat ngi-sṳ