Na-ngièn Fâ-khôi Ngie̍t-chang-yèn

Na-ngièn Fâ-khôi Ngie̍t-chang-yèn (那年花开月正圆) he chhai 2017-ngièn pô-yàng ke Chûng-koet thien-sṳ-khia̍k, tui Sûn Li, Chhṳ̀n Hiáu, Hò Yun-tûng, Ngim Chhùng, Fù Hen-yì lièn-ha̍p chú-yên.